Privacy en klachten

Voor het bieden van goede hulp- en dienstverlening, is het belangrijk om persoonlijke informatie vast te leggen. BWI Woensdrecht gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Alleen gegevens die nodig zijn om u te helpen, worden in ons elektronisch dossier vastgelegd.Dit dossier kan enkel worden ingezien door medewerkers die betrokken zijn bij uw situatie.De medewerkers van BWI Woensdrecht hebben een geheimhoudingsplicht.

U mag uw dossier altijd inzien. Indien u vindt dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u deze gegevens laten wijzigen. Uw gegevens worden 5 jaar na afsluiting van de hulp- en/of dienstverlening vernietigd.

De door u verstrekte informatie kan worden gedeeld met de betrokkenen bij uw begeleiding. Dat kunnen zowel interne als externe hulpverleners zijn. Uw hulpverlener van de BWI Woensdrecht zal de noodzaak hiervan goed afwegen en u hierover informeren. Heeft u bezwaar tegen deze gegevensuitwisseling? Laat het uw dienstverlener weten.

BWI Woensdrecht gaat uit dat u door uw aanmelding toestemming verleent om uw gegevens vast te leggen. De plichten van de BWI Woensdrecht en uw rechten zijn vastgelegd in een privacyreglement. Het reglement kunt u opvragen via info@bwiwoensdrecht.nl

Samen zoeken naar een oplossing

Het is mogelijk dat onze hulp en ondersteuning niet aansluit bij uw wensen of verwachtingen. Als u klachten heeft, kunt u dit natuurlijk altijd met ons bespreken.

Probeer een klacht altijd eerst op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is. Als dat niet gaat, kunt u ook de directeur benaderen. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Een rustig en goed gesprek lost vaak al veel op.