Menu

banner

  

A+ A A-

Jongeren moeten zichtbaar worden. Bij jongeren gaat het om kennen en gekend worden. Een belangrijke doelstelling van een allround jongerenwerker is het leggen en onderhouden van contacten met de verschillende groepen jongeren. De jongerenwerker richt zich hierbij op versterken van de mogelijkheden en de ontplooiing van talent. De jongerenwerker heeft een pedagogische rol en werkt vanuit een vertrouwensband.

 

Er zijn 4 categorie├źn jongeren te onderscheiden:

- preventiejongeren
- risicojongeren
- licht criminele jongeren
- harde kern jongeren

 

Problemen en knelpunten worden besproken maar ook worden er afspraken gemaakt om problemen tijdens het hangen te voorkomen. De jongeren moeten op een laagdrempelige manier de weg naar de jongerenwerker weten te vinden.

 

De jongerenwerker ondersteunt de jongeren in hun dagelijks bestaan. Jongeren van 8 tot 24 jaar kunnen bij de jongerenwerker terecht voor alle vragen of problemen die er zijn rondom het jong zijn. Ook ouders en grootouders kunnen bij de jongerenwerker terecht met hun vragen of problemen m.b.t. de opvoeding van hun (klein)zoon of (klein)dochter.

 

De jongerenwerker begeleidt de ouders en jongeren indien mogelijk of verwijst de jongeren door naar een instantie waar de ouders/jongeren terecht kunnen met hun vraag of probleem.