Menu

banner

  

A+ A A-

Disclaimer
 1.In deze disclaimer wordt verstaan onder: ◦de eigenaar: de eigenaar van de website;
 - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 - de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 
2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wij behouden ons alle rechten voor

Tijdens allerlei activiteiten van het Brede Welzijns Instelling (BWI) zoals, activiteiten, projecten, sporttoernooien en overige activiteiten, worden er van bezoekers en deelnemers foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn vervolgens vaak te zien op de website en sociale media. Bij de foto’s zoals die op de website en sociale media geplaatst worden is het echter praktisch onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde deelnemers toestemming te vragen.

Toch zouden bezoekers, deelnemers en/of ouders, maar ook vrijwilligers en medewerkers, bezwaar kunnen hebben tegen publicatie van foto’s waarop men zelf of waarop eigen kinderen staan afgebeeld. Mocht dit het geval zijn dan kan men dit bezwaar aan de directie van de BWI kenbaar maken door dit door middel van een schriftelijk bericht aan de directie van de BWI te melden. Foto’s met de betrokken persoon zullen dan niet (meer) gebruikt worden op de website of (sociale) media. Zonder een schriftelijk bericht gaan wij er vanuit dat beeldmateriaal van deelnemers en medewerkers op de website naar buiten gebracht kan worden.
Het is echter ook mogelijk dat deelnemers en/of de ouder(s)/verzorger(s) bezwaar maken tegen de plaatsing van een bepaalde foto op de website. Ook dit dient via een schriftelijk ondertekend bericht aan de directie van de BWI bekend gemaakt te worden. De webmasters zullen de betreffende foto(’s) vervolgens van de website/ sociale media verwijderen.

Het website-redactieteam ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto's, informatie en links wordt omgegaan. Typefouten etc. kunnen echter voorkomen en vertraging in publicatie is mogelijk. Bij de publicatie van foto's of zullen geen achternamen van deelnemers worden vermeld. Op de website wordt verder geen persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld.