Menu

banner

  

A+ A A-

De ouderenadviseur is een gespecialiseerde beroepskracht die het zelfstandig functioneren van de senior  bevordert en streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere.

 

De ouderenadviseur is iemand die met de oudere meedenkt, de verschillende mogelijkheden op een rijtje zet om vervolgens samen met de oudere te zoeken naar de voor hem meest geschikte oplossing. Zij adviseert de oudere en treedt actief op om de diensten geleverd te krijgen die nodig zijn.

 

De ouderenadviseur dient het belang van de oudere en opereert onafhankelijk van instellingen en dienstverleners. Zij staat naast de oudere, helpt de oudere zijn weg te vinden zonder geremd te worden door instellings- of ander belang.

 

De ouderenadviseur kan een bemiddelende rol vervullen tussen de oudere en een instelling, bijvoorbeeld als het iemand zelf niet lukt om achter de informatie aan te gaan of er niemand in zijn omgeving is die dit wil of kan doen.

 

Het kan om zeer uiteenlopende problemen gaan waarmee ouderen bij de ouderenadviseur aankloppen. Soms is een steuntje in de rug of een concreet antwoord al voldoende, maar ook kan de vraag complex zijn en is een langdurig traject nodig.
 
Wilt u informatie dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs:
Lenny Winkel/ Marga Esser/Kitty Kiezenberg
0164 674611/672049

De ouderenadviseur heeft de volgende diensten:
- Computercursus
- Rollator Spreekuur
- Mantelzorg ondersteuning
- Tai Chi Tao- Hulp- en klussendienst
- Koelvers maaltijden
- Persoonlijke alarmering
- Woon verbeteradvies
- Meldpunt ouderenmishandeling