Medezeggenschap

Voor het behartigen van de belangen van de vrijwilligers van Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht is er een vrijwilligersraad geïnstalleerd. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de directeur centrale zaken.

De belangen van medewerkers van Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht worden behartigd door de PVT waarin 3 medewerkers van de stichting zitting hebben.

Wilt u contact opnemen met één van onze raden? Dan kunt u deze gegevens opvragen via de receptie van Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht op het telefoonnummer 0164-672049.