Menu

banner

  

A+ A A-

Wij doen dit onder andere door de Huiskamers in de verschillende kernen mede te organiseren en te draaien. In deze huiskamers kan iedereen terecht die behoefte heeft aan gezelligheid, een luisterend oor en aan sociaal contact. Tot deze brede doelgroep horen ook mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers.

De BWI werkt nauw samen met de werkgroep Dementie vriendelijke gemeente. Deze werkgroep heeft als doel mensen met dementie een plek te bieden en ruimte te geven om te ontspannen en contact te hebben met mensen die in dezelfde omstandigheid verkeren. De werkgroep Dementie vriendelijke gemeente wil mensen met dementie beter zichtbaar laten zijn in de buurt waar zij wonen, zodat buurtgenoten, familie en vrienden ‘dementie’ leren herkennen, begrijpen en accepteren.

Op zaterdagmiddag 20 februari 2016 van 13.30 tot 16.30 uur wordt speciaal voor deze groep een eerste gezellige, muzikaal omlijste middag georganiseerd in de Huiskamer van de Beukenhof aan de Beukendreef te Putte. Tijdens deze bijeenkomst wil de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente een plek en stem bieden aan mensen met geheugenproblematiek, mantelzorgers ,andere familie en vrienden. Samen met de bezoekers van de huiskamer heten wij u dan ook van harte welkom.

Onder het genot van een hapje en een drankje gaan wij graag met u in gesprek. Bij dit gesprek gaan we uit van de behoeften van de mens met dementie en hun mantelzorgers. We denken ook  aan ruimte voor ontmoeting, ondersteuning activiteiten en advies. Het doel hierbij is  om mensen met dementie zo lang - met ondersteuning van mantelzorgers, familie, vrienden en buurtbewoners – en zoveel mogelijk (en op een plezierige manier) deel te laten uitmaken van de samenleving. Misschien heeft u vragen, wensen of behoefte aan een specifieke vorm van ondersteuning.  Samen met u willen we op zoek naar een manier waarop we u een plaats kunnen geven in de Huiskamer. Kom dan naar de Huiskamer in Putte en denk en praat mee!   

Noteer alvast in uw agenda 20 februari 2016, 13.30 tot 16.30 de Beukenhof te Putte.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente. Er zijn geen kosten aan verbonden! Ter afsluiting wordt  u een kop soep en een broodje aangeboden.  Aanmelden is niet noodzakelijk, maar mag wel. Voor meer informatie en eventuele aanmelding  bel met de BWI en vraag naar Marga Esser 0164672049

Nieuws

Rollator spreekuur 30 augustus, De Beukenhof te Putte

De Brede Welzijnsinstelling stimuleert meedoen in de samenleving. Een rollator geeft mensen vaak letterlijk een steuntje om hun mobiliteit te bevorderen. De BWI vindt het dan ook belangrijk dat dit hulpmiddel het goed blijft doen Door regelmatige controle en onderhoud van uw rollator verkleint u de kans op valgevaar.Hiertoe organiseert de BWI met technisch kundige vrijwilligers, het rollatorspreekuur. Het spreekuur...

Lees verder

Gemeente Woensdrecht en Brede Welzijns Instelling organiseren 7…

De Gemeente Woensdrecht en de Brede Welzijns Instelling nodigen alle inwoners van de gemeente Woensdrecht, die in de eerste 6 maanden van 2017 de 75 jarige leeftijd hebben bereikt, uit om naar de voorlichtingsbijeenkomst te komen. Ook hun partners zijn van harte welkom. Graag ontvangen wij  u op: Donderdagmiddag 27 juli Bij Grandcafë Eeterij Le Soleil Huijbergseweg 19, 4631 GC Hoogerheide...

Lees verder