Menu

banner

  

A+ A A-

De Brede Welzijnsinstelling (BWI) ontwikkelt samen met de gemeente Woensdrecht een strippenkaart,
die statushouders moet motiveren zich actief in de Woensdrechtse samenleving te begeven. Een volle kaart geeft recht
op een participatieverklaring, waarmee statushouders een inburgeringsexamen kunnen afleggen. Het slagen voor dat examen
geeft weer recht op een definitieve verblijfsvergunning en het Nederlanderschap.

Met de strippenkaart sorteren de BWI en gemeente alvast voor op de participatieverklaring. Het kabinet wil dat statushouders
verplicht een traject bij gemeenten afleggen, waarbij ze laten zien dat ze bereid zijn in te burgeren naar de Nederlandse maatstaven.

“We hadden ervoor kunnen kiezen om de statushouders hier op het gemeentehuis een document te laten ondertekenen,
maar we vinden de betrokkenheid van de nieuwe inwoners erg belangrijk”, licht burgemeester Steven Adriaansen toe.
“We zijn een kleine gemeenschap. Dan is het juist belangrijk om mee te doen met het maatschappelijke leven.”

Kerndoelen: hoe de strippenkaart er precies uit komt te zien, is volgens Dimphie van der Vliet van de BWI nog niet bekend.

“We denken nu aan vijf of zes kerndoelen, waaraan statushouders moeten voldoen. Het volgen van het traject voor de
participatieverklaring is er daar één van, maar ook het kennismaken met de woonomgeving en het oriënteren op de lokale
arbeidsmarkt kan daar onder vallen.”

Het doel is om de nieuwe inwoners van de gemeente via de strippenkaart in contact te laten komen met het Woensdrechtse
verenigingsleven, (welzijns)organisaties en potentiële werkgevers.

Initiatieven: Wethouder Lars van der Beek roept daarvoor ook de hulp van de Woensdrechtse samenleving in.
“De afgelopen maanden zijn al een aantal initiatieven ontstaan, zoals de inloopochtenden bij de protestantse kerk
in Ossendrecht of het voorleesproject vanuit de peuterspeelzalen. Die projecten helpen statushouders bij hun inburgering.
Als gemeente waarderen we deze initiatieven heel erg en hopen we dat er nog meer mooie projecten ontstaan”, roept hij op.

Het college heeft besloten om een budget van 10.000 euro vrij te maken voor het ondersteunen en faciliteren van nieuwe
initiatieven. De coördinatie en aanmelding van de nieuwe ideeën ligt bij de BWI.

Nieuws

Rollator spreekuur 30 augustus, De Beukenhof te Putte

De Brede Welzijnsinstelling stimuleert meedoen in de samenleving. Een rollator geeft mensen vaak letterlijk een steuntje om hun mobiliteit te bevorderen. De BWI vindt het dan ook belangrijk dat dit hulpmiddel het goed blijft doen Door regelmatige controle en onderhoud van uw rollator verkleint u de kans op valgevaar.Hiertoe organiseert de BWI met technisch kundige vrijwilligers, het rollatorspreekuur. Het spreekuur...

Lees verder

Gemeente Woensdrecht en Brede Welzijns Instelling organiseren 7…

De Gemeente Woensdrecht en de Brede Welzijns Instelling nodigen alle inwoners van de gemeente Woensdrecht, die in de eerste 6 maanden van 2017 de 75 jarige leeftijd hebben bereikt, uit om naar de voorlichtingsbijeenkomst te komen. Ook hun partners zijn van harte welkom. Graag ontvangen wij  u op: Donderdagmiddag 27 juli Bij Grandcafë Eeterij Le Soleil Huijbergseweg 19, 4631 GC Hoogerheide...

Lees verder