Menu

banner

  

A+ A A-

Gemeente Woensdrecht en Brede Welzijns Instelling organiseren 75+ voorlichting

De Gemeente Woensdrecht en de Brede Welzijns Instelling nodigen alle inwoners van de gemeente Woensdrecht,
die in de eerste 6 maanden van 2017 de 75 jarige leeftijd hebben bereikt, uit om naar de voorlichtingsbijeenkomst te komen.
Ook hun partners zijn van harte welkom.

Graag ontvangen wij  u op:
Donderdagmiddag 27 juli
Bij Grandcafë Eeterij Le Soleil Huijbergseweg 19, 4631 GC Hoogerheide
Inloop 13.00. Aanvang 13.30 tot 16.00 uur

Tijdens deze informatieve middag, wordt onder het genot van kopje koffie en een gebakje, informatie gegeven door:

• WMO consulente; zij geeft voorlichting over de WMO    verstrekkingen zoals  huishoudelijke ondersteuning,
 woningaanpassing, gehandicaptenparkeerkaart,  de  vervoersvoorzieningen en verschillende hulpmiddelen.
• Wijkzuster; zij  geeft uitleg over haar werkzaamheden in de gemeente Woensdrecht
• De Cliënt ondersteuning vanuit MEE en de onafhankelijke cliënt ondersteuning vanuit KBO;
 zij geven informatie over hoe dit in zijn werk gaat. Als inwoners van de gemeente Woensdrecht heeft u recht
 op onafhankelijke ondersteuning in het WMO traject.
• De BWI; geeft voorlichting over werkzaamheden van de ouderenadviseur en de diensten vanuit de BWI. 
 Zoals: koelvers maaltijden, administratieve ondersteuning/Voorzieningenteam, de hulp en klussendienst,
 Tai Chi Tao, huiskamerprojecten en de Mantelzorgondersteuning.

Aan het eind van de koffiemiddag ontvangt u van ons een informatiepakket. Waarin u informatie over de besproken
onderwerpen terug kunt vinden.

Omdat we graag willen weten op hoeveel jarigen we kunnen rekenen vragen wij u ons,
vóór 20 juli,  telefonisch door te geven of u op onze uitnodiging ingaat.
U kunt zich aanmelden bij de BWI, telefoonnummer 0164 672049
Er kunnen maximaal 35 mensen deelnemen.

Nieuws

Rollator spreekuur 30 augustus, De Beukenhof te Putte

De Brede Welzijnsinstelling stimuleert meedoen in de samenleving. Een rollator geeft mensen vaak letterlijk een steuntje om hun mobiliteit te bevorderen. De BWI vindt het dan ook belangrijk dat dit hulpmiddel het goed blijft doen Door regelmatige controle en onderhoud van uw rollator verkleint u de kans op valgevaar.Hiertoe organiseert de BWI met technisch kundige vrijwilligers, het rollatorspreekuur. Het spreekuur...

Lees verder

Gemeente Woensdrecht en Brede Welzijns Instelling organiseren 7…

De Gemeente Woensdrecht en de Brede Welzijns Instelling nodigen alle inwoners van de gemeente Woensdrecht, die in de eerste 6 maanden van 2017 de 75 jarige leeftijd hebben bereikt, uit om naar de voorlichtingsbijeenkomst te komen. Ook hun partners zijn van harte welkom. Graag ontvangen wij  u op: Donderdagmiddag 27 juli Bij Grandcafë Eeterij Le Soleil Huijbergseweg 19, 4631 GC Hoogerheide...

Lees verder