Buurtsportcoach

Samen Gezond Bewegen

Samen gezond bewegen, iedereen doet mee!

Vanuit deze visie organiseren de buurtsportcoaches sport- en beweegactiviteiten. Samen met scholen en verenigingen stimuleren we de inwoners van Woensdrecht om meer te bewegen. Hiermee willen we bereiken dat Woensdrecht een gezondere gemeente wordt.

We organiseren activiteiten voor verschillende doelgroepen, zodat iedereen mee kan doen. We halen drempels om te bewegen weg en versterken verenigingen. Dit doen we vooral door de samenwerking tussen sport, cultuur, onderwijs en zorg te stimuleren. 

We nodigen u van harte uit om mee te doen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de buurtsportcoach en zijn activiteiten kunt u contact opnemen met Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht via het telefoonnummer 0164-672049.