Jumbo Paul Lucius heeft als eerste winkelier in Hoogerheide het certificaat 'Dementievriendelijk' behaald.

Het personeel heeft hiervoor een speciale training gevolgd. Het certificaat werd uitgereikt door Ad Vos voorzitter van Alzheimer West-Brabant (namens Alzheimer Nederland). Ook wethouder Lars van der Beek en ouderenadviseur Marga Esser van de BWI waren aanwezig om de ondernemer te feliciteren.