Op 2 april organiseert de BWI mee de informatiemarkt respijtzorg voor mantelzorgers.

Deze informatiemarkt vindt plaats bij S en L Zorg, Lambertijnenhof 200 in Bergen op Zoom op tussen 13:30 en 16:30 uur.