Ondersteuningsgroep voor Kinderen van mensen met Dementie

Voor kinderen die mantelzorger zijn voor een ouder met dementie, organiseert Dementienetwerk West-Brabant dit voorjaar 2 bijeenkomsten, op 16 mei en 13 juni bij Wijzijn Traverse, Jacob Obrechtlaan 5 in Bergen op Zoom, van 19:30 tot 21:30 uur.
Aanmelden kan via:
www.dementienetwerkwb.nl/agenda