Rijbewijskeuringen

Sinds 1 januari 2014 hoeven oudere automobilisten (B) en motorrijders (A) zich pas vanaf hun 75ste voor het rijbewijs te laten keuren.

Binnen de gemeente Woensdrecht is dit mogelijk bij Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, Kromstraat 4, 4631 KH te Hoogerheide.

De keuringen worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerde keuringsarts.

Voor wie zijn deze keuringen bedoeld?
1. Voor rijbewijshouders in de leeftijd van 75-plus. Voor deze groep geldt dat bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring moet plaatsvinden en zo’n keuring is minimaal iedere 5 jaar verplicht.
2. Voor diegenen die momenteel in het bezit zijn van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verloopt op of na de dag dat de leeftijd van 75 jaar wordt bereikt.
3. Voor personen die jonger zijn dan 75 jaar en die om medische redenen medisch gekeurd moeten worden voor verlenging van hun rijbewijs B/E. Indien gewenst kan een keuring worden aangevraagd voor een groot rijbewijs (vrachtwagen- en buschauffeurs).

In alle gevallen verdient het aanbeveling om tenminste 4 à 5 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs, de keuring te laten verrichten.

Meer informatie
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je contact opnemen via telefoonnummer 0164 – 672 049.