Steunpunt Senioren

Op zoek naar een luisterend oor of een helpende hand nodig? Iemand die meedenkt en zo nodig doorverwijst naar de juiste instelling voor hulp op maat? De ouderencoördinatoren Marga Esser en Lenny winkel zijn er voor de senioren in onze gemeente.  

Zij informeren, adviseren, denken mee, staan familieleden te woord en regelen praktische zaken zoals: personenalarmering en maaltijdservice.  

Personenalarmering
Maak je je zich zorgen, dat je in geval van nood niemand kunt bereiken? Met één druk op de knop, heeft u contact met de meldcentrale, die zo nodig hulp inschakelt. De meldcentrale is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Deze voorziening geeft u een gevoel van veiligheid en biedt de nodige rust voor uzelf en uw naasten. 

Weet dat ook familie, zoals partner, eventuele kinderen, mantelzorgers en beroepskrachten een beroep kunnen doen op onze ouderenadviseur als ze voor moeilijke keuzes komen te staan.

Meer informatie
Voor meer informatie over ouderenadvies kun je bellen naar 0164 672 049.