Steunpunt Senioren

Op zoek naar een luisterend oor of een helpende hand nodig? Iemand die weet waar Abraham de mosterd haalt en zo nodig, doorverwijst naar de juist instelling voor hulp op maat? De ouderencoördinatoren van BWI zijn er voor jou.  

Onze coördinator informeert, adviseert, denkt mee, staat familieleden te woord, maar regelt ook praktische zaken zoals: personenalarmering en maaltijdservice.  

Personenalarmering
Maak je je zich zorgen, dat je in geval van nood niemand kunt bereiken?
Met één druk op de knop, heb je contact met de meldcentrale, die zo nodig hulp inschakelt. De meldcentrale is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Deze voorziening geeft jou een gevoel van veiligheid en biedt de nodige rust voor jezelf en jouw naasten. 

Weet dat ook familie, zoals partner, eventuele kinderen, mantelzorgers en beroepskrachten een beroep kunnen doen op de ouderenadviseur als ze voor moeilijke keuzes komen te staan.

Meer informatie
Voor meer informatie over ouderenadvies kun je bellen naar 0164 – 672 049.