Coördinator Alzheimer Café gemeente Woensdrecht

Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant is op zoek naar een coördinator Alzheimer café Woensdrecht.

 

Het Alzheimer Café                                                                                                                                                          

Het Alzheimer Café is een bijeenkomst met een informatief karakter voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden. Het Café is gratis en vrij toegankelijk. Tijdens een cafébijeenkomst wordt door een deskundige informatie gegeven over aspecten die te maken hebben met Alzheimer en andere vormen van dementie. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:  wat is dementie, wat betekent dementie voor de partner, hoe kan dementie worden onderzocht, is er medicatie voor dementie, welke mogelijkheden zijn er voor hulp, wanneer wordt besloten tot opname.

Het Café heeft tevens de functie van lotgenotencontact; bezoekers kunnen met elkaar praten over een leven waarin dementie een rol speelt.

Waar en wanneer Alzheimer Café                                                                                                              

Het Alzheimer Café voor de Gemeente Woensdrecht wordt vijf keer per jaar, steeds op maandagavond, gehouden en vindt plaats in Woonzorgcentrum Heideduin, Heistraat 12, Hoogerheide. De tijdsindeling van een cafébijeenkomst is altijd hetzelfde. De zaal gaat open om 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Samenwerkende partners                                                                                                                                                    

De cafébijeenkomsten in Hoogerheide worden met name bekostigd door de Gemeente Woensdrecht die de inzet van beroepskrachten financiert. De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van Alzheimer West-Brabant, GGZ/WNB, Stichting tanteLouise en thuiszorgorganisatie TWB.  Alzheimer West-Brabant speelt in het geheel een prominente rol.

Inbreng Alzheimer West Brabant                                                                                                                          

Alzheimer West-Brabant heeft bij de organisatie van de Alzheimer Cafés een aantal taken op zowel inhoudelijk als ook op organisatorisch vlak. De taken worden ingevuld door vrijwilligers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Coördinator                                                                                                                                                                    

De coördinator is de verbindende schakel tussen het Alzheimer Café en het bestuur van Alzheimer West-Brabant. De coördinator regelt dat er steeds voldoende vrijwilligers bij cafébijeenkomsten aanwezig zijn en maakt deel uit van de werkgroep waarin ook beroepskrachten van instellingen zitting hebben. De werkgroep regelt de inhoudelijkheid van café bijeenkomsten.

Ook maakt de coördinator deel uit van het coördinatorenoverleg dat maandelijks wordt gehouden. Tijdens dit overleg wisselen coördinatoren van Alzheimer Cafés West-Brabant ervaringen met elkaar uit en vindt onderlinge afstemming plaats.

Van de coördinator wordt affiniteit met dementie en/of zorgaspecten in het algemeen verwacht.

Tijdsbesteding en condities                                                                                                                                  

De functie bij het Alzheimer Cafés vergt, inclusief de aanwezigheid bij cafébijeenkomsten, een tijdbesteding van ongeveer 7½ uur per maand waarin een Alzheimer Café wordt gehouden. De aanwezigheid bij het coördinatorenoverleg vergt 2½ uur per maand. Inzet geschiedt op basis van vrijwilligerswerk. Reiskosten en andere onkosten worden vergoed. Alzheimer West-Brabant biedt gelegenheid gebruik te maken van opleidingsmogelijkheden die door Alzheimer Nederland worden aangeboden.

Interesse                                                                                                                                      

Belangstellenden voor de vacante functie kunnen hun interesse hiervoor kenbaar maken bij Ad Vos, bestuurslid Alzheimer Cafés en tevens voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.

Contactgegevens: advos@alzheimerwb.nl / 0165 542 969 / 06 295 639 12.