Gastvrouwen/ gastheren voor het participatie-café van Putte (De Bunt)

Stichting Participatiecafé De Bunt is ontstaan vanuit een samenwerking van Zorg om Zorg Coöperatie en de KBO Putte. De Bunt is een plek voor iedereen uit Putte om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te doen of gewoon voor een lekker bakje koffie en een praatje met dorpsbewoners.


Zij zoeken een aantal gastvrouwen/ gastheren die in het participatie-café van Putte de bezoekers welkom willen heten.

  • Vind u het leuk om mensen van diverse leeftijd, afkomst en religie te ontmoeten?
  • Vind u het leuk om mensen aandacht te geven, een luisterend oor te bieden en te helpen?
  • Heeft u nog een paar uurtjes per week over om in de Bunt als vrijwilliger/ster te participeren?

Dan zijn zij op zoek naar u!

Wat zij zoal doen met elkaar:
– Koffie of thee schenken.
– Mee helpen met het klaarmaken van de lunch.
– Het netjes houden van het ontmoetingscentrum en de keuken.
– Het stimuleren van de deelnemers aan activiteiten.
– Persoonlijke aandacht geven aan de bezoekers in de vorm van gesprekken voeren, spelletje doen, wandelingetje maken ect.

Ook zijn zij op zoek naar dames en/of heren die het leuk vinden op de woensdagmiddag mee te participeren in het reparatie-café.  Die het leuk vinden om kleine reparaties aan o.a. huishoudelijke apparaten, lampjes, rollators enz. uit te voeren, maar die het ook leuk vinden als er niets te klussen valt gezellig te praten en een bakje koffie met de bezoekers te drinken.

Overige informatie:
– Het participatie-café is geopend op maandag en dinsdag van 10.00 uur t/m 16.00 uur.
– En woensdagmiddag van 13.00 t/m 16.00 uur.
– In te vullen dagen en/of dagdelen/ uren is in overleg.
– Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers is aanwezig.

Heeft u interesse?
Neem dan contact op met de coördinator Vrijwilligerswerk, deze brengt u in contact. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of via het telefoonnummer 0164-672049.