Vervoersvrijwilliger bij Stichting Titurel

Komt u Stichting Titurel helpen?
Zij zoeken vrijwilligers die hun bewoners naar de dagbesteding willen brengen en/of halen.

Busjes voor het vervoer zijn aanwezig…
De mensen willen graag naar hun werk (dagbesteding) toe. Dit is voor hun welzijn erg belangrijk.
Zij kunnen hier zelf vaak niet komen. Daarom zoekt stichting Titurel vrijwilligers die hen er naar toe willen en kunnen brengen.

Stichting Titurel biedt waardegestuurde langdurige zorg en dagbesteding aan mensen met autisme, psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Zij willen hun bewoners hierbij helpen en bijdragen aan hun ontwikkeling. Samen kijken ze op welke manier zij gelukkig kunnen worden. Hoe ze hen de beste kansen kunnen geven op een goed leven als volwaardige mensen. Mensen die gezien worden, mensen die hun talenten benutten en onderdeel zijn van een groter geheel. Door het bieden van zulke waardevolle en zinvolle zorg groeien we zelf ook.

Wilt u graag helpen de dag voor iemand nog waardevoller te maken?
En vindt u het geen probleem om met een busje te rijden?
Neem dan contact op met de coördinator Vrijwilligerswerk, deze brengt u in contact. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl of via het telefoonnummer 0164-672049.