Voorzieningenteam

Rondkomen met een minimum inkomen is niet gemakkelijk. We kennen in Nederland diverse toeslagen en aanvullingen op het inkomen.

Voor veel mensen is het misschien niet duidelijk waar men recht op heeft en formulieren kunnen ingewikkeld zijn om in te vullen.

Voorzieningenteam kan alle inwoners van de gemeente Woensdrecht helpen bij het aanvragen van o.a.:

  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag
  • studiefinanciering
  • bijzondere bijstand
  • intermediair: jeugdsportfonds, kinderhulp en stichting leergeld.
  • kwijtschelding gemeentelijke heffingen
  • schulddienstverlening

Voorzieningenteam helpt u met het aanvragen; maar beslist niet over de toekenning!

Het is een gratis dienstverlening.

U kunt hiervoor terecht op de diverse spreekuren in het Welzijnscentrum K4 in Hoogerheide.

Op dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur.

Op donderdag van 13:00 tot 14:00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie over voorzieningenteam kunt u contact opnemen met Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht via het telefoonnummer 0164-672049 of e-mailadres: Voorzieningenteam@bwiwoensdrecht.nl

 

.