Steunpunt Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen van wie het verzoek om asiel is goedgekeurd. Zij hebben in Nederland een verblijfsstatus gekregen en hebben dezelfde rechten en plichten als elke Nederlandse burger. 

Vanuit het Steunpunt statushouders begeleiden wij statushouders zo goed mogelijk bij hun integratie in de Woensdrechtse samenleving. Ons doel is statushouders zo snel mogelijk zelfstandig deel te laten nemen aan het leven in onze gemeente. 

Bij het steunpunt zijn veel vrijwilligers actief die zorgen voor administratieve, juridische en maatschappelijke begeleiding van statushouders.  

Meer informatie
Heb jij initiatieven die de integratie van statushouders kunnen bevorderen of heb je interesse om hierrond een project te starten? Klik dan op de link voor verdere informatie.   
 

Actiekaart Participatieverklaringstraject

Voor meer informatie over het Steunpunt Statushouders kun je contact opnemen via het telefoonnummer 0164 672 049.

Wil je een afspraak maken bij Steunpunt Statushouders?
Klik dan op de onderstaande afspraakknop: