Vrijwilliger worden?

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht kent ruim 200 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een ander. Zonder dat ze hiertoe worden verplicht of omdat een financiële vergoeding de drijfveer is.

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht is erg blij met deze grote groep vrijwilligers en is zich zeer bewust van de belangrijke rol die een vrijwilliger vervult. Veel activiteiten kunnen, nu en in de toekomst, niet worden gerealiseerd zonder vrijwilligers.

Via het submenu vindt u meer informatie over vrijwilligerswerk en de verschillende vacatures.

Wilt u iets betekenen voor een ander? Spreken onze welzijns- en dienstverlenende activiteiten u aan?

Onze cliënten waarderen uw inzet en betrokkenheid enorm.

En u? U doet ervaringen op, breidt uw kennissenkring en sociale contacten uit en ziet hoe plezierig het is om iets voor een ander te betekenen.

Wilt u vrijwilliger worden bij Brede WelzijnsInstelling? U kunt kiezen uit veel verschillende activiteiten: van vrijwilliger voorzieningenteam, het bezorgen van de maaltijd tot het draaien van een huiskamer in een van de kernen.

Binnen Brede WelzijnsInstelling leveren al ruim 200 vrijwilligers hun belangeloze bijdrage.

Daar zijn wij enorm blij mee. Wordt u één van hen?

Meer informatie?

Bezoekt u dan onze website www.bwiwoensdrecht.nl.

Uiteraard kunt u ook bellen: (0164) 672049.