Vrijwilligers

Informatie en advies
Een vrijwilliger zet zich uit vrij wil in voor mensen of een organisatie. Hiervoor krijgt hij/zij niet betaald. Dat betekent echter niet dat je als vrijwilliger geen rechten hebt. Wettelijk gezien is er echter weinig voor vrijwilligers geregeld. Er zijn geen collectieve afspraken, zoals je die in het bedrijfsleven tegenkomt (CAO’s). De rechten en plichten van vrijwilligers zijn dan ook voornamelijk afhankelijk van de afspraken die ze met de organisatie maken. Wel is er een wet- en regelgeving over bijvoorbeeld kilometer- en onkostenvergoeding, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Bovendien kunnen vrijwilligers erkenning krijgen voor hun competenties (EVC).

BWI werkt met bijna 200 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een ander. Zonder dat ze hiertoe worden verplicht of omdat een financiële vergoeding de drijfveer is. Wij zijn erg blij met deze grote groep vrijwilligers en zijn ons bewust van de belangrijke rol die een vrijwilliger vervult. Veel activiteiten zouden, nu en in de toekomst, niet gerealiseerd kunnen worden zonder vrijwilligers.

BWI is ANBI geregistreerd. Klik hier voor wet- en regelgeving voor instellingen voor algemeen nut.

Wilt u ook iets betekenen voor ons?