Medezeggenschap

Wij vinden het van belang dat medewerkers en vrijwilligers gehoord en gezien worden binnen onze stichting. Zij hebben zeggenschap  in de twee, daarvoor opgerichte, organen; de personeelsvertegenwoordiging en de vrijwilligersraad. Deze komen enkele malen per jaar samen.

De personeelsvertegenwoordiging

De belangen van medewerkers van Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht worden behartigd door de PVT. De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit 3 medewerkers van de stichting:

  • Jacky Janssens
  • Lenny Winkel – van Kaam
  • Vacature

De personeelsvertegenwoordiging is te bereiken via het e-mailadres: pvt@bwiwoensdrecht.nl

De vrijwilligersraad

Het werk van Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, wordt voor een groot deel gedaan door vrijwilligers. Om te laten zien dat wij onze  vrijwilligers serieus nemen is op 10 april 2018 een vrijwilligersraad opgericht.

Vrijwilligers zijn essentieel, zij zijn de ogen en oren in de samenleving, en achter de voordeuren van Woensdrecht. Zonder de vrijwilligers kan BWI niet goed signaleren waar ondersteuning nodig is en kan BWI geen hulp of activiteiten organiseren. Omdat de organisatie zo vertrouwt op vrijwilligers is het belangrijk om die vrijwilligers ook een formele positie in de organisatie te geven.

Bij de oprichting bestond de vrijwilligersraad uit 3 leden: Leny Jansen-van Deelen, Wim van Herk en Gerda van der Schot-Jaspers. Een groei naar 5 leden is wenselijk. Het liefst zien we vrijwilligers in de raad die afkomstig zijn uit de verschillende diensten van BWI.

De vrijwilligersraad heeft ongeveer dezelfde rol als een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De vrijwilligersraad heeft de mogelijkheid om mee te denken in het beleid van BWI. Wanneer vrijwilligers vragen of wensen hebben, kunnen zij die hier ook altijd kwijt. De vrijwilligersraad heeft ook formeel zeggenschap. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de directeur algemene zaken binnen de stichting en informeert hij de leden over zaken aangaande onze vrijwilligers.

De samenwerking tussen vrijwilligers en BWI loopt prima, om dit in de toekomst te waarborgen is de vrijwilligersraad een goede zaak. Door een betere samenwerking kan BWI verder ontwikkelen. De inwoners van Woensdrecht plukken daar de vruchten van.

Heb je vragen, of wil je contact opnemen met de vrijwilligersraad dan kun je een e-mail sturen naar:
vrijwilligersraad@bwiwoensdrecht.nl