Missie & Visie

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht staat voor het principe dat iedereen deel uitmaakt van een zorgzame Woensdrechtse samenleving.

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht richt zich op ontplooiing, voorkoming van vereenzaming, bevordering van zelfredzaamheid en zingeving. Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht faciliteert en ondersteunt zelfstandig inwonende bewoners van de gemeente Woensdrecht door diverse activiteiten, diensten en cursussen te organiseren die hen ondersteunen in het dagelijks leven.

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen deelneemt. We gaan uit van het probleemoplossend vermogen van mensen en verbinden daarom de kwetsbare en krachtige burgers in de gemeente Ossendrecht, Huijbergen, Hoogerheide, Putte en Woensdrecht. We zijn faciliterend, ondersteunend, verbindend en werken prikkelend om talenten aan te boren en sociale netwerken op te bouwen. Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht biedt zowel individuele als collectieve ondersteuning.

Voor iedereen

We staan dicht bij alle inwoners, onafhankelijk van hun achtergrond. We richten ons op alle inwoners (jongeren, ouderen, kwetsbare, weerbaren) van de gemeente Woensdrecht  en gaan hierbij uit van de eigen kracht van de mensen.

Betrokken

We geloven in onze werkwijze en zijn gemotiveerd door onze drijfveren waarbij oprechte aandacht en respect de basis vormen van ons handelen.

Samenwerken

Samenwerking met partners, opdrachtgevers, vrijwilligers en medewerkers gaan wij zeer

bewust aan omdat we elkaar kunnen versterken in het realiseren van de gewenste resultaten voor onze klanten.

Functie

Voor het formuleren van de functies van Brede welzijnsinstelling Woensdrecht zijn de maatschappelijke effecten uit het programma “Woensdrecht zorgt” als uitgangspunt genomen. Grofweg kunnen deze als volgt worden omschreven:

• Het leveren van een product, dienst of voorziening, samen met vrijwilligers uitgevoerd door professionals;

• Het initiëren en (mede) organiseren van activiteiten voor (doel) groepen;

• Het leggen van verbindingen, het tot stand brengen van ketensamenwerking, het bemiddelen tussen vraag en aanbod;

• Het initiëren, organiseren en (mede) uitvoeren van projecten;

• Het adviseren over het vergroten van de sociale samenhang en maatschappelijke participatie in de gemeente en haar dorpskernen;

• Signaleert en verwijst door naar passende zorg en hulpverlening.

Rollen

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht ondersteunt bewoners in het optimaliseren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

Stimuleert bewoners tot een volwaardige, actieve participatie aan de samenleving;

Biedt ondersteuning aan verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers;

Werkt actief samen met instellingen, verenigingen en andere partijen;

Stimuleert lokale samenwerking.