Missie & Visie

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht staat voor het principe dat iedereen deel uitmaakt van een zorgzame Woensdrechtse samenleving.

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht richt zich op ontplooiing, voorkoming van vereenzaming, bevordering van zelfredzaamheid en zingeving. Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht ondersteunt burgers van de gemeente Woensdrecht door diverse activiteiten, diensten en cursussen te organiseren.

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen deelneemt. We gaan uit van het probleemoplossend vermogen van mensen en verbinden daarom de kwetsbare en krachtige burgers in de dorpskernen Ossendrecht, Huijbergen, Hoogerheide, Putte en Woensdrecht.

 

Voor iedereen
We staan dicht bij alle inwoners, onafhankelijk van hun achtergrond. We richten ons op alle burgers van de gemeente Woensdrecht en gaan hierbij uit van de eigen kracht van de mensen.

Betrokken
We geloven in onze werkwijze en zijn gemotiveerd, waarbij oprechte aandacht en respect de basis vormen van ons handelen.

Samenwerken
Samenwerking met partners, opdrachtgevers, vrijwilligers en medewerkers gaan wij zeer bewust aan omdat we elkaar kunnen versterken in het realiseren van de gewenste resultaten.

 

Functie
Voor het formuleren van de functies van Brede welzijnsinstelling Woensdrecht zijn de maatschappelijke effecten uit het programma “Woensdrecht zorgt” als uitgangspunt genomen. Grofweg kunnen deze als volgt worden omschreven:

• Het leveren van een product, dienst of voorziening, samen met vrijwilligers, uitgevoerd door professionals;
• Het initiëren en (mede) organiseren van activiteiten voor (doel) groepen;
• Het leggen van verbindingen, het tot stand brengen van ketensamenwerking, het bemiddelen tussen vraag en aanbod;
• Het initiëren, organiseren en (mede) uitvoeren van projecten;
• Het adviseren over het vergroten van de sociale samenhang en maatschappelijke participatie in de dorpskernen;
• Signaleert en verwijst door naar passende zorg en hulpverlening.

Rollen
Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht ondersteunt bewoners in het optimaliseren van zelfstandigheid;
Stimuleert bewoners tot een actieve participatie aan de samenleving;
Biedt ondersteuning aan verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers;
Werkt actief samen met instellingen, verenigingen en andere partijen;
Stimuleert lokale samenwerking.