Vrijwilligerswerk en een uitkering

Als je een uitkering krijgt, mag je onder voorwaarden vrijwilligerswerk doen.

Voorwaarden vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk mag eventueel betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook je kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag je geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou worden.

Betaald werk en vrijwilligerswerk
Werk je als vrijwilliger en krijg je een (passende) betaalde baan aangeboden, dan moet je stoppen met je vrijwilligerswerk onder werktijd. In je vrije tijd mag je wel vrijwilligerswerk blijven doen.

Informeer bij uitkerende instantie 
Als je met een uitkering vrijwilligerswerk wilt gaan doen, kun je het beste eerst contact opnemen met de instantie waarvan je de uitkering ontvangt. De uitkerende instantie kan je informeren over jouw rechten en plichten. Ga direct naar de website van het UWV.

Stimuleringspremie vrijwilligerswerk
Gemeenten kunnen premies geven aan uitkeringsgerechtigden om hen aan te moedigen om vrijwilligerswerk te doen. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente. Jouw gemeente kan je vertellen of je in aanmerking kan komen voor een stimuleringspremie. De stimuleringspremie wordt niet van je uitkering afgetrokken.

Onkostenvergoeding
Als je vrijwilligerswerk doet, krijg je soms een onkostenvergoeding. De instantie waarvan je jouw uitkering ontvangt, kan je vertellen of de onkostenvergoeding met je uitkering verrekend wordt.

Moet ik mijn vergoeding voor vrijwilligerswerk opgeven bij de Belastingdienst?
Vrijwilligers kunnen een onbelaste vergoeding krijgen. Als de hoogte van deze vrijwilligersvergoeding onder bepaalde grenzen blijft, hoeft je hierover geen belasting te betalen. Kijk naar de voorwaarden vrijwilligersvergoeding op de website van de belastingdienst.

Je bent vrijwilliger als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
Je verricht werkzaamheden voor:
– een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
– een sportvereniging of sportstichting
– een ANBI
– je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.

Je doet de werkzaamheden niet voor je beroep. De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang van het werk en de tijd die je eraan besteedt.