Hyperlinks

Mantelzorg
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). Informatie van de overheid vindt je hier.

Heel veel relevante en praktische informatie vindt je op de website Mantelzorg.nl. Je kunt je ook abonneren op de Nieuwsbrief en op de hoogte blijven.

Het Centrum Mantelzorg is een professionele organisatie voor alle mantelzorgers. En heeft als doel het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Bij het Centrum Mantelzorg kun je terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg.

 

Geestelijke verzorging
Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Dit geldt voor alle mensen ouder dan 50 jaar, én voor patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten). Er is veel informatie te vinden voor mensen met levensvragen én voor professionals. Ook praktische vragen komen aan de orde. Je hebt bijvoorbeeld geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Voor mensen ouder dan 50 jaar worden een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen.  Lees verder

Met Nibud meer grip op geld
Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut, dat onderzoek doet naar en voorlichting geeft over de huishoudportemonnee.
Denk dan aan onderwerpen als sparen, rondkomen, lenen, kortom: geldzaken in de praktijk! Kijk bijvoorbeeld naar het gratis huishoudboekje.

MijnGeldzaken.nl bevat een compleet online huishoudboekje (kasboek). Deze is gratis te gebruiken! Hiermee krijg je een duidelijk beeld van waar je jouw geld aan uitgeeft en hoe dit zich verhoudt tot de uitgaven zoals Nibud die stelt voor vergelijkbare huishoudens. Transacties die je inleest van uw bank(en) worden automatisch gecategoriseerd. Zo weet je direct hoeveel je uitgeeft aan bijvoorbeeld wonen, vrije tijd en eten.