Het Nieuwe Fietsen

BWI organiseerde in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland de cursus ”Het Nieuwe Fietsen”.

Donderdag 18 april organiseerde BWI in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een voorlichtingsdag over veilig (blijven) fietsen als senior. Na een heerlijke lunch konden de deelnemers de opgedane kennis in praktijk brengen. Met dank aan Tinus van Overveld, die hierbij aanwezig was en fietsen beschikbaar stelde. Bij aanvang van de bijeenkomst heeft Thierry de Heer de deelnemers toegesproken om hen succes en plezier te wensen. Fijn dat de gemeente de fietsveiligheid van de Woensdrechtse senioren net als ons heel serieus neemt. Het was een geslaagde dag!

Vorig Nieuws

dementiemonitor afbeelding

De Dementiemonitor is het enige landelijke onderzoek dat inzicht geeft in de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Als mantelzorger kunt u de vragenlijst invullen, maar ook voor de mens met dementie is er een vragenlijst.