Vrijwilliger bij de Buurtpreventie (gemeente Woensdrecht)

Iedere kern in de gemeente Woensdrecht heeft een buurtpreventieteam. De teams zetten zich dagelijks vol enthousiasme in voor hun kern. Ze zijn de ogen en oren in de buurt en hebben altijd versterking nodig!

Doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt, waarmee de sociale cohesie wordt verhoogd. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit, zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde, worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar men woont.

Iedere kern in de gemeente Woensdrecht heeft een buurtpreventieteam. De buurtpreventieleden zetten zich dagelijks vol enthousiasme in voor hun kern. Ze werken geheel belangeloos en zijn goed herkenbaar met een geel hesje of jas. Ze zijn de ogen en oren in de buurt en werken daarbij zeer intensief samen met politie en gemeente. Ze houden toezicht in de straten, constateren onveilige verkeerssituaties, onverlichte situaties of openstaande ramen of deuren. Men bespreekt dit met eigen dorpsgenoten, gemeente, jongerenwerker en/of politie. Ik ben trots op de teams en de wijze waarop zij zich inzetten voor onze gemeente! En dat is niet zonder resultaat. We zien tot nu toe positieve resultaten in de stagnering van woninginbraken en een toename van het veiligheidsgevoel bij bewoners.

De buurtpreventieteams hebben altijd versterking nodig!
Kijk eens rond op hun website http://www.buurtpreventieonline.nl


Heeft u interesse?
Neem dan contact op met de coördinator Vrijwilligerswerk, deze brengt u in contact.
Deze is bereikbaar via het e-mailadres: vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl
of via het telefoonnummer 0164-672049.

Vacature Delen:

Vragen of solliciteren?

Meer vacatures

De Losttreasures Market is een evenement wat wij ieder jaar organiseren in Hoogerheide. En ieder jaar gaat de opbrengst naar een ander goed doel. In 2024 gaat deze plaatsvinden op 23 juni en gaat de volledige opbrengst naar het Skraban- Deardorff fonds!

Kinderen en volwassenen ondersteunen bij het leren of verbeteren van de Nederlandse taal waarbij taal en sociaal hand in hand gaan.

Wil jij je inzetten voor mensen met een lichamelijke beperking? Vind je het leuk om zaken te coördineren? En werk je graag met een gezellig team? Dan is vrijwillig bestuurslid bij de Zonnebloemafdeling Ossendrecht misschien wel wat voor jou.