FAQ’s

Wat is vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is werk dat onbetaald en zonder verplichtingen gedaan wordt voor anderen of de samenleving.

Welke voorwaarden gelden er voor vrijwilligerswerk?
De inzet van vrijwilligers mag geen winstoogmerk hebben en mag betaald werk niet in de weg staan. Het werk moet een aanvullend karakter hebben.

Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk?
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor sportverenigingen, culturele instellingen, wijkverenigingen en organisaties zoals het Rode Kruis en de Zonnebloem. Denk aan de vrijwillige trainers of aan gastvrouwen die de bezoekers van een ontmoetingspunt een welkom gevoel geven. Maar ook mensen die activiteiten in de wijk of het dorp organiseren, of de jongen die elke week het vuilnis aan de straat zet voor de oudere buurvrouw, het zijn allemaal vrijwilligers.  
Met vrijwilligerswerk blijven mensen actief, doen zij sociale contacten op en kunnen zij nieuwe vaardigheden leren.

Wat is informele zorg?
De hulp en zorg die wordt gegeven door vrijwilligers, maar ook door mantelzorgers wordt ook wel informele, onbetaalde zorg genoemd. We praten over formele zorg als deze wordt gegeven door betaalde professionals.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?
Hoewel zorgvrijwilligers en mantelzorgers beiden onbetaald hulp geven, is er wel een verschil. Het doen van vrijwilligerswerk is een bewuste keuze. Mantelzorg overkomt je wanneer iemand in je directe omgeving hulp of zorg nodig heeft.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?
Doe je vrijwilligerswerk en krijg je bijvoorbeeld een ongeval of schade? BWI heeft een verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Vraag naar de details bij de coördinator.

Ik heb een uitkering. Mag ik dan vrijwilligerswerk doen?
Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. Vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook jouw kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag je geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen. Ben je ouder dan 27 jaar? En ontvang je een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan wordt deze vergoeding niet ingehouden op jouw uitkering. Er geldt wel een bedrag van maximaal € 150,- per maand. Per jaar is het € 1.500,-. Vraag om misverstanden te voorkomen vooraf altijd toestemming aan de uitkeringsinstantie voor je start met vrijwilligerswerk.