Steunpunt vrijwilligerswerk

Het steunpunt vrijwilligerswerk is een centraal punt bij de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht.  

Functies vanuit het steunpunt zijn:

  • informatie, advies en ondersteuning
  • vacaturebemiddeling
  • inzetten / begeleiding vrijwilligers op basis van vraagstelling, na brede intake
  • organiseren van vraaggerichte cursussen voor en door vrijwilligers, verenigingen / stichtingen

De coördinator vrijwilligerswerk van Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht is de contactpersoon van het steunpunt vrijwilligerswerk. Zij denkt graag mee met (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Meer informatie

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht via telefoonnummer 0164-672049. Of stuur ons een e-mail naar: Vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl