Vrijwilligersraad

Het werk van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, wordt voor een groot deel gedaan door vrijwilligers. Om te laten zien dat die bijna 200 vrijwilligers serieus genomen worden, is op 10 april 2018 een vrijwilligersraad opgericht.

Vrijwilligers zijn essentieel, zij zijn de ogen en oren in de samenleving en achter de voordeuren van Woensdrecht. Zonder deze vrijwilligers kan BWI niet goed inschatten waar ondersteuning nodig is en kan BWI geen hulp of activiteiten organiseren. Omdat de organisatie zo vertrouwt op vrijwilligers is het belangrijk die vrijwilligers ook een positie in de organisatie te geven.

Bij de oprichting bestond de vrijwilligersraad uit 3 leden: Leny Jansen-van Deelen, Wim van Herk en Gerda van der Schot-Jaspers. Een groei naar 5 leden is wenselijk. Het liefst zien we vrijwilligers in de raad die afkomstig zijn uit de verschillende diensten van BWI.

De vrijwilligersraad heeft ongeveer dezelfde rol als een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De vrijwilligersraad heeft de mogelijkheid om mee te denken in het beleid van BWI. Wanneer vrijwilligers vragen of wensen hebben, kunnen zij die hier ook altijd kwijt. De vrijwilligersraad heeft ook formeel zeggenschap. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de directeur algemene zaken binnen de stichting en informeert hij de leden over zaken aangaande onze vrijwilligers.

De samenwerking tussen vrijwilligers en BWI loopt prima, om dit in de toekomst te waarborgen is de vrijwilligersraad een goede zaak. Door een betere samenwerking kan BWI verder ontwikkelen. De inwoners van Woensdrecht plukken daar de vruchten van.

Heeft u vragen, of wenst u contact op te nemen met de vrijwilligersraad kunt u een email sturen naar:
vrijwilligersraad@bwiwoensdrecht.nl